F-controll könyvelőiroda

Üdvözöljük
honlapunkon!

A tucatnyi könyvelõiroda közül nem átlagos szeretnénk lenni, hanem az A Könyvelõ, akiben megbízhat és nyugodt lehet, hogy jó kezekben vannak adóügyei. A mi feladatunk, hogy támogassuk az Ön munkáját a mi tudásunkkal..

Ajánlatot kérek

A lakáscélú munkáltatói támogatás

Szombati Lajos • 2014-09-15

A lakáscélú munkáltatói támogatás

A 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet szabályozza és pontosítja az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályait, cikkünkben ennek feltételrendszerével ismerkedünk. 


Ez a juttatási elem adómentesen adható, így nagyon fontos azokat az elemeket összeszednünk, melyeket a törvény engedélyez és ezáltal lehetővé teszi az adómentes juttatás formáját. Amennyiben nem felelünk meg a kritériumoknak, a juttatás adókötelessé válhat és a juttatás a támogatott összeg 1,20-szereseként bérjövedelemként fog adózni.

Milyen esetben adható?

  • a munkáltató lakás építéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, lakás vásárlásához adhat támogatást
  • most már lakáscélú hitel törlesztésére is adható, vagy a lakáscélú hitel kiváltásához adott hitel törlesztéséhez
  • béren kívüli juttatásként, adómentesen adható.
  • Viszont induláskor aránylag sok az adminisztrációja és sok feltételnek kell megfelelni. Decemberben jött a jogszabály, de sok volt mindenkiben a kérdés, így született meg 5 hónap múlva a magyarázó kormányrendelet.

Milyen feltételekre kell figyelni a bevezetéskor? 

  • A juttatás a cafeteria rendszerbe építhető be, és a Munka Törvénykönyve szerinti egyenlő bánásmód elvét követve elvileg mindenkinek adni kell, vagy létre kell hozni egy csoportot, akik számára adható
  • Munkavállalónak kell lenni, tehát a támogatott személyt (legyen dolgozó, ügyvezető stb) munkaszerződéssel kell alkalmazni.
  • Jó ha figyelünk rá, hogy ne hirtelen vezessük be és ne a már korábban megfizetett bruttó bérjövedelem terhére. Azaz, ne csökkentsük le hirtelen a bért ennek a juttatásnak terhére.

Milyen lakással kapcsolatos hitel támogatható?

Három feltételnek kell megfelelni a támogatás juttatásakor:

1. szobaszám és együtt költöző személyek számának vizsgálata               

Először meg kell vizsgálnunk a jogszabályban a méltányolható lakásigény fogalmát:

"A lakásigény akkor tekinthető méltányolhatónak, ha a lakószobák száma

-    egy-két együttköltöző családtag esetében legalább egy és legfeljebb három lakószoba,

-    három együttköltöző családtag esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,

-   négy együttköltöző családtag esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba.

 

Minden további személy esetében fél lakószobával nő a lakásigény mértéke. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében minden további személynél a lakásigény mértékének alsó határa fél lakószobával, de legfeljebb három lakószobáig nő, felső határa egy lakószobával nő." Egy szoba maximum 30 nm2 lehet, ha ezt az értéket meghaladja, két szobaként kell számolni.

                      

2. támogatás értékének vizsgálata: A munkáltatói lakáscélú támogatás összegének azon részére alkalmazható, amely nem haladja meg a lakás vételárának, teljes építési költségének vagy a korszerűsítés költségének a 30 százalékát.  Ezt egy-egy tranzakciónál kell figyelni, abban az esetben pl. ha több munkáltatótól kapok támogatást.

3. Öt éven belül maximum 5 millió Ft támogatás adható.  Munkáltatónként összesen kell nézni, azaz nyilatkozni kell, hol veszem figyelembe. Ezt az összes munkáltatótól kapott támogatásnál kell figyelembe venni.

A folyósítás évét megelőző négy évben a munkáltató vagy más munkáltatók által ilyen címen folyósított támogatásokat is számításba kell venni. Viszont nem kell vizsgálni azt a körülményt, hogy ugyanazon lakáshoz kapcsolódóan a magánszemélyen kívül más személy – különösen a magánszemély hozzátartozója – részesül-e vagy részesült-e munkáltatói lakáscélú támogatásban. Tehát több magánszemélynek is adható a támogatás ugyanarra a hitelre, amennyiben az egyéb feltételeknek megfelel.

Ki kaphatja?

Tulajdoni viszonyok tisztázása:

A támogatott személy lehet a lakás tulajdonosa, résztulajdonosa, haszonélvezője.

Együtt költöző személyek számának vizsgálata:

·                    A támogatott személy állandó vagy  ideiglenes lakcímre kell bejelentve legyen. Ezt akkor is figyelembe vehetjük, ha csak korábban volt bejelentve. 2014-ben kell ennek a feltételrendszernek fennállni, tehát ha később jelentkezik be éven belül, az is megfelelő. Célszerű tehát a munkáltatónak az igazolásokat, lakcímkártyákat lefénymásolni.

·                    Az egy címen lakó személy lehet: házastárs, élettárs, kiskorú gyermek, nagykorú gyermek 25 éves korig ha felsőoktatási intézményben tanul,testvér, szülők, nagyszülők ha a nyugdíjkorhatárt elérték. A lakcím kártya lemásolása  esetén javasolt, hogy  a dolgozó nyilatkozzon a  rokoni kapcsolatról.

Milyen felelőssége van a munkáltatónak, ha a munkavállaló nem megfelelően nyilatkozik?

·         Ha nem megfelelően adjuk, vagy nincs meg valamilyen nyilatkozat a juttatás adásának évét követő hó május 31-ig, a juttatás 1,2-szeresére kell bérjövedelemként adózni, tehát a munkavállalót és munkáltatót is adókötelezettség terheli. A támogatás része vagy egésze lehet adóköteles.  A felelősségi viszonyok tisztázása érdekében tanács, hogy  a nyilatkozatok tartalmazzák, hogy  a munkavállaló valótlan nyilatkozata esetén, az esetlegesen - a munkavállaló rossz nyilatkozata miatt felmerülő-  munkavállalói és munkáltatói adóterhek egységesen a munkavállalót terhelik.

 

Hivatkozó jogszabályok:

Ø  1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú mellékletének 2014. január 1-jétől, illetve február 25-étől módosult 2.7. pontja

Ø  a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet

Ø  15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól

Ø  NAV 2014.05.30-án kelt hivatalos tájékoztatója

Ø  Fata László cafeteria szakértő (www.cafeteriatrend.hu) Adónavigátor-előadása. Köszönet érte!

 

 

f-controll könyvelőiroda, 2014.09.15

VISSZA

Elérhetőség

Cím Travel & Tax Consulting Kft
H-2100 Gödöllő,
Petőfi tér 4-6. II/15.
Telefon 06 28 410 850
E-mail info@fcontroll.hu

36/28/410-850

Hírlevél

Ha szeretné, hogy folyamatosan tájékoztassuk, jogszabály válltozásokról és hasznos naprakész információkról, iratkozzon fel hírlevelünkre!