F-controll könyvelőiroda

Üdvözöljük
honlapunkon!

A tucatnyi könyvelõiroda közül nem átlagos szeretnénk lenni, hanem az A Könyvelõ, akiben megbízhat és nyugodt lehet, hogy jó kezekben vannak adóügyei. A mi feladatunk, hogy támogassuk az Ön munkáját a mi tudásunkkal..

Ajánlatot kérek

A munkáltatói felmondásról

Mongyiné Kamarás Mária • 2011-09-29

A munkáltatói felmondásról

A munkáltató amennyiben a munkavállalói létszámát csökkenteni akarja, egyoldalúan a munkáltatói rendes felmondással teheti azt meg. A felmondást mindig írásba kell foglalni, a szóbeli felmondás érvénytelen. A felmondás jogát a munkáltatói jogkör gyakorlója (Pl kft esetében az ügyvezető, bt. esetében az üzletvezető) jogosult gyakorolni, aki jogosulatlanul gyakorolja a felmondás jogát annak az intézkedése ugyancsak érvénytelen.


A felmondást mindig indokolni kell, amennyiben a felmondás oka a munkáltató működésével, a munkavállaló magatartásával függ össze. Az indokolás elmaradása, vagy túlzottan általános, közhelyszerű megfogalmazása jogellenességhez vezet. (Pl. „nincs szükségem a munkájára”, a „bizalmam megrendült”) A jelenlegi gazdasági visszaeséskor a felmondás okai az ebből eredő létszámcsökkentés, átszervezés lehet. További felmondási ok az un. minőségi csere amikor az adott munkakörben dolgozót kvalifikáltabb munkavállalóval váltják fel. Fontos az okozati összefüggés kifejtése, vagyis hogy a megjelölt ok és az adott munkavállaló munkaviszonyának megszűntetése között ok-okozati összefüggés van. Vita esetén a bizonyítás a munkáltató kötelezettsége.
A felmondást nem kell indokolni, ha a felmondás a munkavállaló nyugdíjjogosultságára hivatkozással került kiadásra.
A felmondást csak a munkavállaló hozzájárulásával lehet visszavonni, a felmondás indokolását utólag nem lehet megváltoztatni, bővíteni. Azaz a felmondás kiadását megelőzően alaposan át kell gondolni, szükség esetén munkajogi szakemberrel konzultálni annak tartalmáról. A felmondásnak nincs visszaható hatálya, a felmondási idő kezdő időpontja általában a közlést követő nap. A munkaviszony a felmondási idő utolsó napján szűnik meg.
A felmondás közlésekor vizsgálni kell, hogy a munkavállaló nem áll-e felmondási tilalom (Pl. keresőképtelenség) alatt. Továbbá, hogy nincs-e felmondási korlátozás. A felmondási korlátozás esetén („védett kor”) csak különösen indokolt esetben lehet felmondani.(Pl. az átszervezés miatt az összes, az adott munkakört ellátót elküldik) A felmondási tilalom és korlátozás megsértése érvénytelenné teszi a felmondást.
A felmondást ki lehet váltani a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűntetésével. Az Mt. ebben az esetben sem zárja ki, hogy a munkáltató valamilyen jogcímen ne fizethessen a munkavállaló számára. Az összeg mértéke kizárólag a felektől függ. Előnye, hogy utólag gyakorlatilag eredményesen támadni nem lehet.
A jogellenes felmondás következményei (pervesztés esetén ki kell fizetni akár évekre visszamenőleg az elmaradt munkabért, egyéb juttatásokat, kamatot, illetéket és perköltséget, illetve átalánykártérítést ha nem kérik a visszahelyezést) beláthatatlanok, kisebb cégeket akár csődbe is vihet. A prevenció, azaz a megfelelő jogi előkészítés a kockázatokat minimalizálhatja.
 

VISSZA

Elérhetőség

Cím Travel & Tax Consulting Kft
H-2100, Gödöllő
Rézgombos Irodaház
Szabadság tér 1. I.em 104
Telefon 06 28 410 850
E-mail info@fcontroll.hu

36/28/410-850

Hírlevél

Ha szeretné, hogy folyamatosan tájékoztassuk, jogszabály válltozásokról és hasznos naprakész információkról, iratkozzon fel hírlevelünkre!