F-controll könyvelőiroda

Üdvözöljük
honlapunkon!

A tucatnyi könyvelõiroda közül nem átlagos szeretnénk lenni, hanem az A Könyvelõ, akiben megbízhat és nyugodt lehet, hogy jó kezekben vannak adóügyei. A mi feladatunk, hogy támogassuk az Ön munkáját a mi tudásunkkal..

Ajánlatot kérek

A munkaviszonyról

Mongyiné Kamarás Mária • 2011-07-20

A munkaviszonyról

A munkaviszony a munkáltató és a munkavállaló között munkaszerződés alapján létrejövő, munkavégzésre irányuló jogviszony, mely munkaszerződéssel írásban jön létre.
A munkaszerződésben meg kell határozni a munkaviszony kezdetét, a munkaviszony időtartamát (határozott vagy határozatlan ), a munkakört, a munkabért, a munkavégzés helyét, a heti munkaidőt.


A munkaszerződés megkötéséhez szükséges a dolgozó néhány adata:

  • természetes azonosító adatai
  • lakcím
  • személyi igazolvány száma
  • taj szám
  • adóazonosító jeliskolai végzettsége.
  • valamint előző munkahely elszámolás papírjai,- ha magánnyugdíjpénztár tag, a belépési okirat- -TB kiskönyv.

A munkaszerződés megkötése előtt célszerű nyilatkoztatni a munkavállalót a családi adókedvezményről, - nyugdíjas-e, adójóváírásról- magánnyugdíj pénztári tagságról.
(Formanyomtatványt honlapunkon találnak.)

A munkaszerződés alapján a munkavállaló köteles

meghatározott helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és munkaidejét munkában tölteni;
elvégezni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy a munkaszerződésben megállapított, a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkákat (akkor is, ha ez csak a munkaidején túl végezhető el!).
a munkáltató utasításait (a törvényben meghatározott kivételekkel) végrehajtani,
a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal személyesen munkát végezni;
a munkavégzés során együttműködni munkáltatójával és munkatársaival
a munkáját úgy végezni, hogy az a saját és mások életét, egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse és ne idézzen elő anyagi károsodást.

A munkaszerződés alapján a munkáltató köteles

biztosítani az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, valamint a munkaeszközöket
megadni a megfelelő munkavégzéshez szükséges utasításokat,
a munkaszerződésben meghatározott időpontban megfizetni a munkabért és a munkavállalót a munkaviszonyból adódóan megillető egyéb juttatásokat.

Nézzük meg mit jelent pontosan a munkavállaló és a munkáltató fogalma!

Munkavállaló: munkaviszonyba munkavállalóként az léphet, aki tizenhatodik életévét betöltötte. A tizenhat éven aluli fiatal munkavállaló munkaviszony létesítéséhez törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges. Munkaviszonyt létesíthet az előzőektől eltérően a tizenötödik életévét betöltött, általános iskolában, szakiskolában, középiskolában nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló is, de csak az iskolai szünet alatt.

A tanköteles fiatal munkavállaló (a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló betölti a 16. életévét) művészeti, sport, modell vagy hirdetési tevékenység keretében az iskolai szüneten kívül is foglalkoztatható, azonban ehhez be kell szerezni a gyermek lakóhelye szerint illetékes gyámhivatal engedélyét.

Munkáltató: az a munkaszervezet, amely a munkavállalót foglalkoztatja. Munkáltató lehet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a gazdasági társaság, az egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az egyéni vállalkozó (mezőgazdasági őstermelő, ügyvéd, ügyvédi iroda, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó az egyéni szabadalmi ügyvivő és a szabadalmi ügyvivői iroda,) az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület és az alapítvány.


Mongyiné Kamarás Mária   
bér-és TB ügyintéző

VISSZA

Elérhetőség

Cím Travel & Tax Consulting Kft
H-2100 Gödöllő,
Petőfi tér 4-6. II/15.
Telefon 06 28 410 850
E-mail info@fcontroll.hu

36/28/410-850

Hírlevél

Ha szeretné, hogy folyamatosan tájékoztassuk, jogszabály válltozásokról és hasznos naprakész információkról, iratkozzon fel hírlevelünkre!