F-controll könyvelőiroda

Üdvözöljük
honlapunkon!

A tucatnyi könyvelõiroda közül nem átlagos szeretnénk lenni, hanem az A Könyvelõ, akiben megbízhat és nyugodt lehet, hogy jó kezekben vannak adóügyei. A mi feladatunk, hogy támogassuk az Ön munkáját a mi tudásunkkal..

Ajánlatot kérek

A START kártyáról

Mongyiné Kamarás Mária • 2011-10-11

A START kártyáról

Az igénylő személyétől függően háromféle Start kártyát igényelhetnek az arra jogosultak.
I. Start kártya
Pályakezdő  fiatalok igényelhetik. Kiváltására egy alkalommal van lehetőség ide nem értve a cserekártya kiállításának eseteit.
• Az a pályakezdő fiatal, aki 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén 30. életévét még nem töltötte be, és tanulmányait befejezte, vagy megszakította, és
• a tanulmányai bejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, vagy    ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján, vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát.
 


Kiváltásához a munkaügyi központ igazolása szükséges.
A járulékkedvezményt a munkáltató érvényesíti.    
2010. január 01-étől kiváltott Start kártya esetén alap és középfokú iskolai végzettséggel rendelkező fiatal esetén a  havi bruttó kereset , de legfeljebb a minimálbér másfélszereséig, után fizetendő közteher   a 27% tb járulék és az 1,5 % szakképzési hozzájárulás helyett
a foglalkoztatás első évében 10 %.
a foglalkoztatás második évében 20 %.
Felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal esetében a havi bruttó kereset, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalapig a tb járulék és a szakképzési hozzájárulás helyett a foglalkoztatás első kilenc hónapjában 10 % járulékot fizet,
azt követő három hónapban  20 % járulékot fizet.  A kedvezményezett járulékalap feletti kereset esetén a munkáltató az általános szabályok  szerint fizeti a járulékot.

II.Start Plusz kártya

Ki jogosult Start Plusz Kártyára?

• Aki a gyes, a gyed, a gyet, valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven (365 napon) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni.
• Aki a gyermek egyéves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni.
• A tartósan álláskereső személy, akit az állami foglalkoztatási szerv a START PLUSZ kártya igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig – pályakezdő álláskereső esetében 8 hónapon belül legalább 6 hónapig – álláskeresőként nyilvántartott.

Az igénylő az igénylés benyújtásának időpontjában nem állhat foglalkoztatási jogviszonyban!
A kártya többször igényelhető, de csak az öregségi nyugdíjjogosultság eléréséig.
A jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot okirattal kell igazolni. Az okiratot- az igazolást vagy a határozat másolatát az adatlaphoz kell csatolni / Anyasági ellátások esetén a folyósító igazolását OEP, MÁK,  ápolási díj esetén a folyósító önkormányzat igazolását, tartósan álláskereső esetén a munkaügyi központ igazolását.
III. Start Extra
START Extra kártya kiváltására jogosult
• az az   álláskereső, aki az igénylés időpontját megelőző 3 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva / 2011.01.01-étől!/ és az 50. életévét betöltötte,
• életkorra való tekintet nélkül,aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és  tartósan álláskereső, aki az igénylés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva,
•  az álláskereső személy, aki bérpótló juttatásra jogosult és az igénylés időpontjában az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart,
Illetve az a személy, aki START kártya, valamint START PLUSZ kártya tulajdonosa és a kártya érvényességi idején belül START EXTRA kártyára válik jogosulttá. Kérelmére az érvényességi időtartamból hátralévő időre START EXTRA kártyát kell részére biztosítani.
A kártya kiváltására nem jogosult az a személy, aki már betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt.


Az érvényes START EXTRA kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén a munkaadót a következők szerint illeti meg járulékkedvezmény:
• a foglalkoztatás első évében a munkáltatónak nincs járulékfizetési kötelezettsége,
• a foglalkoztatás második évében a 27%-os társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett, a bruttó munkabér 10%-ának megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli.
IV. Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása 2011-től
Új munkáltatói járulékkedvezmény a részmunkaidős foglalkoztatás támogatására 2011-től
Feltételei :
- a  gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló –aki tgyás, gyes, gyed ellátásban részesült - munkakörét közvetlenül a visszatérést követően osszák fel két részmunkaidős állásra, oly módon, hogy a visszatérő munkavállaló és a távolléte idejére e célból foglalkoztatott munkavállaló, vagy annak lejártát követően vele azonos és hasonló munkakör ellátására létesített munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló között heti 20-20 órás részmunkaidős munkaviszony keretében osszák meg ( munkakör megosztás),
- a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló munkába állását követően legalább egy évig fennállnak a fent elmondott feltételek. Maximum 3 évig jár a kedvezmény
- a munkaadó létszámát a részmunkaidős foglalkoztatás kezdetét megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest növeli, és a részmunkaidős foglalkoztatás időtartama alatt nem csökkenti
Ha megfelel a feltételeknek, a munkaadót a 27 százalékos tb-járulék helyett 20 százalékos mértékű tb járulék terheli, amelyből 18 százalék a nyugdíjbiztosítási járulék és 2 százalék az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék (természetbeni egészségbiztosítási járulék 1 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,3 százalék, a munkaerő-piaci járulék 0,7 százalék)
A járulékkedvezmény kedvezményezett munkavállalónként legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér kétszeresének megfelelő járulékalap után érvényesíthető és a 2010. december 31-ét követően gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállalók esetén alkalmazható.
Eljárási szabályok a START kártyákra:

A munkaviszony létesítését megelőző nappal célszerű igényelni a  kártya típusának megfelelő igazolások mellett   személyesen az APEH ügyfélszolgálatain a 11T34START nevű nyomtatványon, vagy elektronikus úton is, ügyfélkapus hozzáférés esetén. Az igénylő az igénylést benyújtásának időpontjában nem állhat munkaviszonyban.
A munkába lépéskor   le kell adni a munkáltatónak:
vagy az APEH igazolását a START kártya igénylésről,
vagy ténylegesen a START kártyát.
Több munkaviszony esetén az a munkáltató jogosult a járulékkedvezményt érvényesíteni,  ahol  a START kártyát őrzik. A munkaviszony megszüntetése esetén a munkavállalónak vissza kell adni a  START kártyát. Járulékkedvezményt csak a kártya érvényességi ideje alatt lehet igénybe venni.
Ez igaz mindhárom típusú START kártyára.
A munkavállaló fizeti a szokásos  munkavállalói  járulékokat: 10 %  nyugdíjjárulékot, 7,5 %  természetbeni és munka erőpiaci járulékot.
Az EU-s támogatás megszűnése miatt az  új Start Plusz és Start Extra kártyákat maximum 2011. 12.31-ig lehet igényelni, ezzel együtt a járulékkedvezményt  2013. december 31-ig érvényesítheti a munkáltató.
Marad a sima Start kártya, amit a költségvetésből finanszíroznak.
A START- kártya  az alábbi adatokat tartalmazza:
• a kártya tulajdonosának neve, születési ideje, születési helye, anyja neve;
• a kártyatulajdonos adóazonosító jele;
• a kiállítás kelte;
• az érvényesség időtartama.

 

Jövedelmek és járulékok 2011-re Ft-ban
  Munkavállaló 8 órás Munkavállaló 6 órás Munkavállaló 4 órás
  minimálbér garantált bérminim. minimálbér gar.bérmin. minimálbér gar. bérmin
bruttó jövedelem 78000 94000 58500 70500 39000 47000
ebből levonások            
nyugdíjjárulék 10% 7800 9400 5850 7050 3900 4700
egészségbizt. És  munkarőp.jár 7,5 % 5850 7050     2925 3525
4388 5288
         --   adójóváirás 12100 12100 11887 12100 7925 9550
Fizetendő szja 3750 7001 0 2226 0 0
nettó jövedelem, bér 60600 70549 48262 55937 32175 38775
Pályakezdő Start kártyás mvállaló után Mtató járuléka befizetendő 7800 9400 5850 7050 3900 4700
Összesen államnak befizetendő Start jár + mvállalótól levont jár 25200 32851 16088 21614 10725 12925
Munkaadó összes költsége 85800 103400 64350 77550 42900 51700 

 

VISSZA

Elérhetőség

Cím Travel & Tax Consulting Kft
H-2100, Gödöllő
Rézgombos Irodaház
Szabadság tér 1. I.em 104
Telefon 06 28 410 850
E-mail info@fcontroll.hu

36/28/410-850

Hírlevél

Ha szeretné, hogy folyamatosan tájékoztassuk, jogszabály válltozásokról és hasznos naprakész információkról, iratkozzon fel hírlevelünkre!