F-controll könyvelőiroda

Üdvözöljük
honlapunkon!

A tucatnyi könyvelõiroda közül nem átlagos szeretnénk lenni, hanem az A Könyvelõ, akiben megbízhat és nyugodt lehet, hogy jó kezekben vannak adóügyei. A mi feladatunk, hogy támogassuk az Ön munkáját a mi tudásunkkal..

Ajánlatot kérek

Külföldi utas vásárlása

Szombat Anikó • 2011-09-29

Külföldi utas vásárlása

A külföldi utas belföldi vásárlásával kapcsolatban az ÁFA törvény  99.§-a rendelkezik.


Külföldi utas az a természetes személy, aki
- a Közösség egyetlen tagállamának sem állampolgára, és nem jogosult a Közösség egyetlen
tagállamában sem állandó ott tartózkodásra, illetve
- a Közösség valamely tagállamának állampolgára ugyan, de a lakóhelye a Közösség területén
kívül (ún. harmadik országban) van.

 

Az adómentes értékesítés feltételei az alábbiak:
• az áru a külföldi utas személyi vagy útipoggyászának részét képezze
• a termékértékesítés adóval számított ellenértéke haladja meg a 175 EUR-nak megfelelő összeget
• a külföldi utas érvényes úti okmánnyal rendelkezzen, hozzájárulásával fénymásoljuk azt le
• az adó-visszaigénylő lap záradékolásával és lebélyegzésével Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja, hogy a termék elhagyta a Közösség területét, csatolni kell a számla eredeti példányát is
• a számla kibocsájtója gondoskodik az adó-visszaigénylő lap kitöltéséről: az úti okmány adataival megegyezően, 1 db számlához 1 db adó-visszaigénylő lap tartozzon, a számla adataival megegyezően
• az adó-visszaigénylő lapot 3 példányban kell kiállítani,melyből az első 2 példányt a külföldi utasnak kell átadni, a harmadik példányt a számla kiállítója őrzi meg.
• a vámhatóság a kiléptetés után a 2.példányt bevonja
• az adó-visszaigénylő lap záradékolt és lebélyegzett első példányát, a számla eredeti példányával  a külföldi utas vissza kell hogy juttassa a termék értékesítőjének, így tudja vissza téríttetni a felszámított adót.
• a külföldi utas nevében meghatalmazott is eljárhat, ez esetben a meghatalmazást meg kell őrizni
• a külföldi utast az adó Ft-ban illeti meg, melyet készpénzben kell kifizetni, de ettől eltérő fizetési módban és eltérő pénznemben is megállapodhatnak
• a termék értékesítője köteles arról gondoskodni, hogy a termékértékesítés teljesítését igazoló számla ismételt adó visszatérítésre ne jogosítson. Ezért a számla eredeti példányán fel kell tüntetni: az „áfa elszámolva” feliratot, erről fénymásolatot kell készítenie és nyilvántartásában megőriznie
• amennyiben a számlán adó felszámítása történt és azt a termék értékesítője bevallotta és megfizette, jogosult arra, hogy legkorábban abban az adómegállapítási időszakban, amikor a külföldi utas részére az adó visszatérítés megtörtént, fizetendő adóját csökkentse, feltéve ha ezt nyilvántartásában elkülönítetten mutatja ki
• kölcsönös bizalmi viszony esetén a termék értékesítője saját kockázatára eltekinthet az adó felszámításától, amennyiben a külföldi utas vállalja hogy az árut 90 napon belül kilépteti és az adó-visszaigénylő lap megfelelő példányát visszajuttatja, ebben az esetben a termék értékesítője áfa nélkül fog számlázni. Ugyanakkor ebben az esetben a számla kibocsájtója fel kell hogy vállalja annak kockázatát, ha nem kerül Közösségen kívül az áru, és nem kerül vissza hozzá a kiléptető okmány, áfával növelt értéken kellett volna számláznia és ennek következményeit (adóhiány, adóbírság) a termék értékesítőjének kell vállalnia.
• az adó-visszaigénylő lap kötelező tartalmi elemei: (nyomtatványboltban kapható)
termék értékesítőjének neve, címe, adószáma
külföldi utas neve, címe, úti okmánya
a termékértékesítést tanúsító számla sorszáma
termékértékesítés –adóval együtt felszámított- ellenértéke
a kiléptető Hatóság záradéka és bélyegzője, annak igazolására hogy a termék a Közösség területét elhagyta
Rovatait legalább 4 nyelven  (magyar angol német orosz) kell feltüntetni és magyar nyelven kitölteni

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a külföldi utas csak külföldi magánszemély lehet. Külföldön nyilvántartásba vett adóalany esetén export értékesítés történik, és az arra vonatkozó értékesítés szabályai az irányadóak.

VISSZA

Elérhetőség

Cím Travel & Tax Consulting Kft
H-2100 Gödöllő,
Petőfi tér 4-6. II/15.
Telefon 06 28 410 850
E-mail info@fcontroll.hu

36/28/410-850

Hírlevél

Ha szeretné, hogy folyamatosan tájékoztassuk, jogszabály válltozásokról és hasznos naprakész információkról, iratkozzon fel hírlevelünkre!