F-controll könyvelőiroda

Üdvözöljük
honlapunkon!

A tucatnyi könyvelõiroda közül nem átlagos szeretnénk lenni, hanem az A Könyvelõ, akiben megbízhat és nyugodt lehet, hogy jó kezekben vannak adóügyei. A mi feladatunk, hogy támogassuk az Ön munkáját a mi tudásunkkal..

Ajánlatot kérek

Adóhatósági ellenőrzés

Dr Fekécs Mátyásné • 2011-10-11

Adóhatósági ellenőrzés

Az ellenőrzésnek több formája létezik, amivel a gazdálkodó szervezeteknek, vállalkozóknak számolniuk kell. Fontos, hogy munkánk során ezekre felkészüljünk, ezt pedig csak úgy tudjuk megtenni, ha tisztában vagyunk az erre vonatkozó szabályokkal és ennek megfelelve alakítjuk  ki számviteli rendünket, adózási gyakorlatunkat.
Az ellenőrzés az adózó levél útján történő kiértesítésével kezdődik. Ettől kezdve az ellenőrzés alá vont időszak bevallásainak önellenőrzéssel történő módosítására nincs már lehetőség.
 


Ellenőrzésre számíthatunk mindjárt az új vállalkozás megindítása után. Ekkor a cél annak vizsgálata, hogy minden, a működéshez szükséges intézkedés megtörtént-e, rendelkezésre állnak-e kötelező nyilvántartások és a székhelyen fel van-e tüntetve a társaság neve.  Ne feledjük, hogy az ellenőrzéseknél szükséges számviteli politika elkészítésére az alapítástól számítva 90 napja van a vállalkozásoknak!
Milyen iratokat készítsünk elő adóvizsgálathoz?
- szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása
- számviteli politika, tárgyi eszköz kartonok
- adóhatósági nyilvántartó lapok ( T180 reg.bejelentő, T201T változásbejelentők, T1041 munkavállalók bejelentő lapjai, 08A-M  kifizetésekkel és járulékokkal kapcsolatos bevallások)
- szerződések, engedélyek,
- teljes könyvelési anyag  (számlák, bankkivonatok)
Működő vállalkozások esetében az  ellenőrzés kiterjed a számviteli bizonylatok szabályszerű kiállításra, ill. hogy kiállítottak-e bizonylatot minden olyan gazdasági eseményről, amely a vállalkozás vagyonát megváltoztatja, hatással van a valós jövedelemtartalom alakulására.
A bizonylatok közül kiemelt szerepe van a számláknak. A vizsgálat célja ilyenkor elsősorban az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak való megfelelés  ellenőrzése.
Az adóhatóság főleg az áfa levonási jog gyakorlatát, az egyenes és fordított adózás helyes alkalmazását, a láncügyleteket, ill. a közösségen belüli értékesítéseket és beszerzéseket, ill. ezek bevallásának teljes körűségét vizsgálja. Kapcsolódó terület lehet a pénztár tételeinek, egyenlegének alakulása, a pénztár szabályszerű (szabályzatnak megfelelő) működése.
Gyakran vizsgálják kapcsolt ellenőrzés lefolytatásával, hogy a vállalkozás által elfogadott számla a kibocsájtó könyvelésében szerepel –e. Vizsgálják, hogy a számlát befogadó a tartalmi és formai követelményeknek megfelelő, valós számlát állított-e be saját könyveibe, körültekintően járt-e el az adólevonási jog alkalmazásánál?Ha a számla formailag hibás, vagy az adót nem hárították át a másik félre, az adóhatóság megtagadja az adólevonás jogát. Ennek megállapítás a következménye: adóhiány és bírság (50%) , valamint késedelmi kamat.
Vizsgálják, hogy a vállalkozás  gépi számlázása szabályos-e, valamint rendelkezik-e a szoftverkészítő által a felhasználó részére kiállított azon nyilatkozattal, mely szerint a program megfelel a jogszabályi előírásoknak.
Az ellenőrzésen való megfelelés a számlák feldolgozása során eldöntendő számviteli , adózási kérdések körültekintő,alapos megítélésén, a bizonylatok alaki és formai megfelelőségén múlik elsősorban.
Egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a gazdasági események valódiságát alátámasztó kiegészítő bizonylatolásra, megfelelő analitikák vezetésére. A működés közben feltárt hiányosságok mielőbbi javítása, vagy a már bevallott hibás adatok időbeni feltárása önellenőrzéssel, csökkenthetik az adónemenkénti, vagy átfogó ellenőrzések kockázatát.
Ennyi általános ismertető után következő hetekben esettanulmányokat közlünk, személyes tapasztalataink alapján.

 

VISSZA

Elérhetőség

Cím Travel & Tax Consulting Kft
H-2100, Gödöllő
Rézgombos Irodaház
Szabadság tér 1. I.em 104
Telefon 06 28 410 850
E-mail info@fcontroll.hu

36/28/410-850

Dr. Fekécs Mátyásné

Dr. Fekécs Mátyásné

Könyvelõirodánk nevében köszöntöm Önöket, Dr. Fekécs Mátyásné vagyok. Agrármérnökként végeztem a Gödöllõi Egyetemen, majd ugyanitt mérlegképes könyvelõi majd közgazdász...

Tovább

Hírlevél

Ha szeretné, hogy folyamatosan tájékoztassuk, jogszabály válltozásokról és hasznos naprakész információkról, iratkozzon fel hírlevelünkre!